بنیامین فراهانی
بنیامین فراهانی
سرگروه المپیاد زیست‌شناسی دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران

پیشینه‌ی بنیامین فراهانی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران 
✔️ دبیرستان انرژی اتمی دخترانه تهران 
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ و ۳، ۴، ۵، ۸ و ۱۰  تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس 
✔️ دبیرستان فرزانگان کرج 
✔️ و مؤسسات و مدارس دیگر...
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول دپارتمان المپیاد زیست‌شناسی دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران 
✔️ مسئول دپارتمان المپیاد زیست‌شناسی دبیرستان انرژی اتمی دخترانه تهران 
✔️ مسئول دپارتمان المپیاد زیست‌شناسی دبیرستان علامه حلی ۲ و ۳، ۴، ۵، ۸ و ۱۰  تهران
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال برنز المپیاد کشوری زیست‌شناسی سال ۱۳۹۲
✔️ فارغ‌التحصیل پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دوره‌ها