بهار هاشمی
بهار هاشمی

پیشینه‌ی بهار هاشمی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر
دوره‌ها