بهراد سعیدیان
بهراد سعیدیان

پیشینه‌ی بهراد سعیدیان
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی
💼 سوابق تدریس:
✔️ انرژی اتمی
✔️ علامه حلی ۳ و ۴ تهران
✔️ علامه طباطبایی
✔️ سمپاد شهرستان‌ها

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد شیمی دانش‌آموزی (١٣۹۶)
✔️ مدال نقره المپیاد جهانی شیمی چک‌و‌اسلواکی (۲۰۱۸)
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران
دوره‌ها