بهمن بنی‌هاشمی
بهمن بنی‌هاشمی
دانش‌آموختهٔ دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پیشینه‌ی بهمن بنی‌هاشمی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ادبی
💼 سوابق تدریس
✔️ موسسهٔ آیریسک
✔️ علامه حلی ۱ تهران 
✔️ علامه حلی ۱۰ تهران 
✔️ فرهنگ صادقیه
✔️ فرزانگان ۱
✔️ فرزانگان سمنان
✔️ مجمع المپیادهای استان مازندران
✔️ کانون دابا
✔️ المپیاد برای همه
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ کتاب تصحیح دیوان وهاج خوانساری
✔️ کتاب درخت‌های باران‌دیده (پژوهش و گزینش رباعیات سبک هندی)
✔️کتاب تصحیح دیوان آزاد بلگرامی
✔️ کتاب مقدمات سبک هندی (در دست چاپ انتشارات فاطمی)
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ دانش‌آموختهٔ دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دوره‌ها