دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
المپیاد ادبی سطح مقدماتی (پاییز...
سیاوش گودرزی
مولود مدنی لنبانی
سحر مهرابی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۲ تا ۰۰/۰۸/۲۷، ۲۶۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ تومان.
آمادگی مرحله دوم المپیاد ادبی
محمد رزمی
سامان جواهریان
سحر مهرابی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۳۰ تا ۰۰/۰۳/۲۱، ۴۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۷۶۰,۵۰۰ تومان.
دوره تکمیلی المپیاد ادبی (آبان‌ماه)
محمد رزمی
سامان جواهریان
سحر مهرابی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۱ تا ۹۹/۰۸/۳۰، ۲۸۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۶۸۲,۵۰۰ تومان.
تاریخ بیهقی - المپیاد ادبی
سحر مهرابی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۳۰ تا ۹۹/۰۸/۰۶، ۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
شاهنامه - المپیاد ادبی
رادمان رسولی مهربانی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۷ تا ۹۹/۰۷/۱۸، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۰,۰۰۰ تومان.
قابوسنامه - المپیاد ادبی
سحر مهرابی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۴ تا ۹۹/۰۷/۱۴، ۱۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.
پیشاهنگان شعر فارسی - المپیاد ادبی
سیاوش گودرزی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۱ تا ۹۹/۰۷/۱۱، ۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰,۰۰۰ تومان.
کلیات تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی...
محمد رزمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۷ تا ۹۹/۰۷/۱۰، ۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )
مشاوره المپیاد ادبی (آذر۱۴۰۰)
محمد رزمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۰۴ تا ۰۰/۰۹/۰۴، ۴۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
مشاوره المپیاد ادبی (مرداد ۱۴۰۰)
محمد رزمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۳۱ تا ۰۰/۰۵/۳۱، ۳۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
محمد رزمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۳/۲۲ تا ۰۰/۰۳/۲۳، ۱۲۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
آزمون آزمایشی مرحله اول المپیاد...
محمد رزمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۱۴ تا ۹۹/۱۲/۱۵، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
مشاوره و راهنمایی - المپیاد ادبی
محمد رزمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۵ تا ۹۹/۱۰/۰۵، ۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵,۰۰۰ تومان رایگان.
دستور زبان - المپیاد ادبی
سامان جواهریان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۳ تا ۹۹/۰۷/۰۴، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
معارفه و مشاوره‌ المپیاد ادبی
محمد رزمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۳۱ تا ۹۹/۰۶/۳۱، ۱۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
آزمون های مرحله اول المپیاد ادبی
تیم آموزشی ابرکلاس
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۰۱ تا ۹۹/۰۶/۰۱، ۵ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد ادبی ابرکلاس بیشتر بدانید!