دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
آمادگی مرحله دوم المپیاد ادبی
محمد رزمی
سامان جواهریان
سحر مهرابی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۳۰ تا ۰۰/۰۳/۲۱، ۴۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۷۶۰,۵۰۰ تومان.
دوره تکمیلی المپیاد ادبی (آبان‌ماه)
محمد رزمی
سامان جواهریان
سحر مهرابی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۱ تا ۹۹/۰۸/۳۰، ۲۸۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۶۸۲,۵۰۰ تومان.
تاریخ بیهقی - المپیاد ادبی
سحر مهرابی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۳۰ تا ۹۹/۰۸/۰۶، ۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
شاهنامه - المپیاد ادبی
رادمان رسولی مهربانی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۷ تا ۹۹/۰۷/۱۸، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۰,۰۰۰ تومان.
قابوسنامه - المپیاد ادبی
سحر مهرابی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۴ تا ۹۹/۰۷/۱۴، ۱۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.
پیشاهنگان شعر فارسی - المپیاد ادبی
سیاوش گودرزی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۱ تا ۹۹/۰۷/۱۱، ۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰,۰۰۰ تومان.
کلیات تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی...
محمد رزمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۷ تا ۹۹/۰۷/۱۰، ۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.
دستور زبان - المپیاد ادبی
سامان جواهریان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۳ تا ۹۹/۰۷/۰۴، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )
مشاوره المپیاد ادبی (مرداد ۱۴۰۰)
محمد رزمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۳۱ تا ۰۰/۰۵/۳۱، ۳۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
وبینارهای معرفی المپیادهای علمی...
تیم آموزشی ابرکلاس
۸۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
محمد رزمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۳/۲۲ تا ۰۰/۰۳/۲۳، ۱۲۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
آزمون آزمایشی مرحله اول المپیاد...
محمد رزمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۱۴ تا ۹۹/۱۲/۱۵، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
مشاوره و راهنمایی - المپیاد ادبی
محمد رزمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۵ تا ۹۹/۱۰/۰۵، ۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵,۰۰۰ تومان رایگان.
دستور زبان - المپیاد ادبی
سامان جواهریان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۳ تا ۹۹/۰۷/۰۴، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
معارفه و مشاوره‌ المپیاد ادبی
محمد رزمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۳۱ تا ۹۹/۰۶/۳۱، ۱۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
آزمون های مرحله اول المپیاد ادبی
تیم آموزشی ابرکلاس
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۰۱ تا ۹۹/۰۶/۰۱، ۵ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد ادبی ابرکلاس بیشتر بدانید!