تایماز قانع
تایماز قانع
دکتری فیزیک نظری - گرانش و کیهانشناسی

پیشینه‌ی تایماز قانع
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد نجوم و اخترفیزیک
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران 
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی
✔️ باشگاه المپیاد سلام
✔️ مدارس سمپاد و برتر تبریز

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناسی فیزیک حالت جامد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
✔️ کارشناسی ارشد فیزیک نظری دانشگاه تبریز
✔️ دکتری فیزیک نظری - گرانش و کیهانشناسی دانشگاه تبریز
دوره‌ها