دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )
تکانه زاویه‌ای، گشتاور و حرکت دورانی - المپیاد نجوم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۴ تا ۹۹/۱۱/۲۵، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ تومان.
قانون ‌گاؤس و معادلۀ ‌پواسون - المپیاد نجوم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۹ تا ۹۹/۱۱/۱۳، ۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۵,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (بسته کلی)
۲ دوره، ۳۶۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۱۵۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان
کلاس آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد نجوم (اخترفیزیک)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۷ تا ۹۹/۱۱/۰۹، ۸۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵۰,۰۰۰ ۱۹۲,۵۰۰ تومان.
کلاس آمادگی برای آزمون مرحله اول المپیاد نجوم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۵ تا ۹۹/۱۱/۰۷، ۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵۰,۰۰۰ ۱۹۲,۵۰۰ تومان.
حل و مرور مسائل مبحث تحلیل داده، دوره های اخیر المپیاد نجوم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۴ تا ۹۹/۱۱/۲۷، ۹۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰۰,۰۰۰ تومان.
مفاهیم تابش - المپیاد نجوم
۵۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۷۵,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
دوره آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد نجوم
۲ دوره، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۷۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آنالیز برداری (مشتقات سه-بُعدی) - المپیاد نجوم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۴ تا ۹۹/۱۰/۲۲، ۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۵,۰۰۰ تومان.
آشنایی با ترمودینامیک و مکانیک آماری و کاربرد آن در اخترفیزیک ستاره‌ای
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۰ تا ۹۹/۱۱/۰۲، ۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ تومان.
کار و انرژی - المپیاد نجوم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۱۲ تا ۹۹/۱۰/۰۳، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ تومان.
توابع توزیع در ساختارهای جرمی - المپیاد نجوم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۰۳ تا ۹۹/۰۹/۱۷، ۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۵,۰۰۰ تومان.
مباحث ویژه - المپیاد نجوم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۲۶ تا ۹۹/۰۸/۲۶، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۰,۰۰۰ تومان.
حل مسائل پایه‌ای تحلیل داده المپیاد نجوم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۲۶ تا ۹۹/۰۹/۱۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ تومان.