دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
دوره تابستان (۱) المپیاد نجوم -...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۱۹ تا ۰۰/۰۵/۲۶، ۲۰۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۳۷,۵۰۰ ۷۵۳,۷۵۰ تومان.
دوره تابستان (۲) المپیاد نجوم -...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۲۱ تا ۰۰/۰۶/۱۶، ۱۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۵۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰ تومان.
دوره پاییز (۱) المپیاد نجوم - سطح...
۱۲۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۲۵,۰۰۰ ۴۷۲,۵۰۰ تومان.
دوره پاییز (۲) المپیاد نجوم - سطح...
۱۹۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ تومان.
دوره پاییز (۳) المپیاد نجوم - سطح...
۳۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان.
دوره زمستان (۱) المپیاد نجوم -...
۱۹۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ تومان.
کیهان‌شناسی (تعیین علامت شتاب ازمعادله...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۱۰ تا ۰۰/۱۲/۰۱، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ تومان.
مکانیک سماوی (تکانه خطی، بقای تکانه،...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۲/۰۴ تا ۰۰/۱۲/۱۱، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۸ تا ۰۰/۰۲/۲۱، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۰,۰۰۰ تومان.
مدار در فضا - المپیاد نجوم
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۲ تا ۰۰/۰۲/۱۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
دستگاه‌های نالخت و نیروهای مجازی...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۳ تا ۰۰/۰۱/۰۵، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
آمار و احتمال در المپیاد نجوم،...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۱ تا ۰۰/۰۱/۲۶، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰۰,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
کلاس آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۷ تا ۹۹/۱۱/۰۹، ۸۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵۰,۰۰۰ ۱۹۲,۵۰۰ تومان.
دوره آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۵ تا ۹۹/۱۱/۲۱، ۱۶۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان.
حل و مرور مسائل مبحث تحلیل داده،...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۴ تا ۹۹/۱۲/۱۴، ۹۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰۰,۰۰۰ تومان.

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد نجوم و اختر فیزیک ابرکلاس بیشتر بدانید!