دوره‌های ماهانه ۰۱-۱۴۰۰ المپیاد نجوم ابرکلاس - سطح مقدماتی

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های ماهانه ۰۱-۱۴۰۰ المپیاد نجوم ابرکلاس - سطح پیشرفته

( مشاهده‌ی همه... )
دوره تابستان (۱) المپیاد نجوم -...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۱۹ تا ۰۰/۰۵/۲۳، ۱۸۶۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۳۷,۵۰۰ ۷۵۳,۷۵۰ تومان.
دوره تابستان (۲) المپیاد نجوم -...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۲۱ تا ۰۰/۰۶/۱۱، ۱۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۵۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰ تومان.
دوره پاییز (۱) المپیاد نجوم - سطح...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۱ تا ۰۰/۰۹/۰۶، ۲۰۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۳۷,۵۰۰ ۷۵۳,۷۵۰ تومان.
دوره پاییز (۳) المپیاد نجوم - سطح...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۳ تا ۰۰/۱۱/۰۹، ۲۲۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۵۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰ تومان.
دوره زمستان(۱) المپیاد نجوم - سطح...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۲۴ تا ۰۰/۱۱/۰۷، ۱۱۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۷۵,۰۰۰ ۴۲۷,۵۰۰ تومان.
دوره پاییز (۲) المپیاد نجوم - سطح...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۰۴ تا ۰۰/۱۰/۰۴، ۱۸۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۸۷,۵۰۰ ۷۰۸,۷۵۰ تومان.
دوره زمستان(۲) المپیاد نجوم - سطح...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۱۲ تا ۰۰/۱۲/۲۸، ۲۱۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۷۵,۰۰۰ ۷۸۷,۵۰۰ تومان.
دوره بهار (۱) المپیاد نجوم - سطح...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۲۶ تا ۰۱/۰۲/۱۰، ۲۵۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰ تومان.

دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
دوره پاییز (۱) المپیاد نجوم - سطح...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۱ تا ۰۰/۰۹/۰۶، ۲۰۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۳۷,۵۰۰ ۷۵۳,۷۵۰ تومان.
دوره پاییز (۱) المپیاد نجوم - سطح...
مصطفی باقری
تایماز قانع
غزل کاشانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۳ تا ۰۰/۰۷/۲۱، ۱۲۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۲۵,۰۰۰ ۴۷۲,۵۰۰ تومان.
دوره پاییز (۲) المپیاد نجوم - سطح...
مصطفی باقری
تایماز قانع
غزل کاشانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۰۱ تا ۰۰/۰۸/۳۰، ۱۹۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ تومان.
دوره پاییز (۲) المپیاد نجوم - سطح...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۰۴ تا ۰۰/۱۰/۰۴، ۱۸۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۸۷,۵۰۰ ۷۰۸,۷۵۰ تومان.
دوره پاییز (۳) المپیاد نجوم - سطح...
مصطفی باقری
تایماز قانع
غزل کاشانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۰۱ تا ۰۰/۱۰/۲۰، ۳۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان.
دوره زمستان (۱) المپیاد نجوم -...
مصطفی باقری
تایماز قانع
غزل کاشانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۰۹ تا ۰۰/۱۲/۰۹، ۱۹۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ تومان.
کیهان‌شناسی (تعیین علامت شتاب ازمعادله...
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۱۰ تا ۰۰/۱۲/۰۱، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ تومان.
اخترفیزیک (دوتایی ها (طیفی، گرفتی،...
غزل کاشانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۱۸ تا ۰۰/۱۲/۰۹، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
دوره تابستان (۲) المپیاد نجوم -...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۲۱ تا ۰۰/۰۶/۱۱، ۱۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۵۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰ تومان.
برخی مفاهیم پایه در توپولوژی- انواع...
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۷ تا ۰۰/۰۵/۱۸، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۳۰,۰۰۰ تومان.
دوره تابستان (۱) المپیاد نجوم -...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۱۹ تا ۰۰/۰۵/۲۳، ۱۸۶۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۳۷,۵۰۰ ۷۵۳,۷۵۰ تومان.
دستگاه‌های نالخت و نیروهای مجازی...
سید علی هادیان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۳ تا ۰۰/۰۱/۰۵، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
آمار و احتمال در المپیاد نجوم،...
وحید احمدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۱ تا ۰۰/۰۱/۲۶، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰۰,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۲)
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.
کلاس آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد...
داريوش شاهين‌راد
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۷ تا ۹۹/۱۱/۰۹، ۸۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵۰,۰۰۰ ۱۹۲,۵۰۰ تومان.

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد نجوم و اختر فیزیک ابرکلاس بیشتر بدانید!