حسام حسین‌زاده
حسام حسین‌زاده

پیشینه‌ی حسام حسین‌زاده
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه ششم
💼 سوابق تدریس:
✔️ متوسطۀ اول علامه حلی ۱ تهران (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴)
✔️ متوسطۀ اول مجتمع آموزشی رهیار (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸)
✔️ دبستان (پونک) مجتمع آموزشی رهیار (۱۳۹۷ تا کنون)

📜 سایر سوابق آموزشی:
✔️  عضو کمیتۀ تحقیقاتی جامعه‌شناسی آموزش، انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی، ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸
✔️ عضو تیم اجرایی سومین لیگ قهرمانی مباحثۀ علمی دانش‌آموزی (جام خواجه نصیر‌الدین طوسی)، سال تحصیلی ۹۴-۹۳
✔️ بنیان‌گذار و گردانندۀ «مرکز مجازی پژوهش و آموزش رهایی»، ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
✔️ سردبیر دوماهنامۀ علمی-اجتماعی پداگوژی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۹۶-۹۵
✔️ گردانندۀ حلقۀ مطالعاتی «جامعه‌شناسی آموزش»، انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۹۶-۹۵
✔️ عضو هیئت تحریریۀ «مدرسۀ علوم اجتماعی»، ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸
✔️ بنیان‌گذار و گردانندۀ «کافه مدرسه»، ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات:
✔️ کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
✔️ دانشجوی استعداد درخشان (ورود به دورۀ ارشد بدون کنکور)، ۱۳۹۵
✔️ کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸
دوره‌ها