دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با متون کهن...
حسام حسین‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۸ تا ۰۰/۰۴/۲۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
تصویرسازی
ریحانه صالحیان
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۷ تا ۰۰/۰۶/۰۱، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
نویسندگی خلاق (به‌همراه تصویرگری...
محسن ذکااسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۶ تا ۰۰/۰۵/۲۴، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
کلاس‌های مهارتی-خلاقیتی دبستان...
ریحانه صالحیان
زینب وکیل
محسن ذکااسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۵ تا ۰۰/۰۶/۱۱، ۳۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۷۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ تومان.
فارسی ششم دبستان (همه‌چیز درباره‌ی...
حسام حسین‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۵ تا ۰۰/۰۲/۰۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ تومان.
علوم ششم دبستان - غول خفته، زیر...
ریحانه اکرمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۳ تا ۰۰/۰۲/۱۳، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ تومان.
ریاضی ششم دبستان - فصل ۵ کتاب درسی.
ژیلا ملکی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۱ تا ۰۰/۰۲/۲۸، ۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان.
ریاضی ششم دبستان - هر آنچه باید...
ژیلا ملکی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۱۹ تا ۹۹/۱۲/۲۴، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰,۰۰۰ تومان رایگان.

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )

درباره کلاس های پایه ششم ابرکلاس بیشتر بدانید!