دوره‌های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
ریاضی ششم دبستان (نیم‌سال اول)...
ژیلا ملکی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۲۵ تا ۰۰/۰۹/۲۱، ۸۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان.
سفر به فرانسه
صالح زمانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۶/۲۲ تا ۰۰/۰۷/۱۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با متون کهن...
حسام حسین‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۸ تا ۰۰/۰۴/۲۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
نویسندگی خلاق (به‌همراه تصویرگری...
محسن ذکااسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۶ تا ۰۰/۰۵/۲۴، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
کلاس‌های مهارتی-خلاقیتی دبستان...
ریحانه صالحیان
زینب وکیل
محسن ذکااسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۵ تا ۰۰/۰۶/۱۱، ۳۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۷۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ تومان.
فارسی پایه ششم (آرایه‌های ادبی...
حسام حسین‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۲۲ تا ۰۰/۰۲/۲۹، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ تومان.
ریاضی پایه ششم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
ژیلا ملکی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۹ تا ۰۰/۰۳/۰۳، ۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۰,۰۰۰ تومان رایگان.
علوم پایه ششم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
ریحانه اکرمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۵ تا ۰۰/۰۲/۲۷، ۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان رایگان.
🎁دوره‌های رایگان
(مشاهده‌ی همه...)

درباره کلاس های پایه ششم ابرکلاس بیشتر بدانید!