حسین فقیهی
حسین فقیهی
مدال نقره المپیاد شیمی کشوری ۱۴۰۱

پیشینه‌ی حسین فقیهی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی
دوره‌ها