حسین مهری
حسین مهری
دبیر مدارس برتر و تیزهوشان (تهران)

پیشینه‌ی حسین مهری
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد فیزیک
دوره‌ها