حسین کامکار
حسین کامکار

پیشینه‌ی حسین کامکار
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد فیزیک
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران 
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ تهران
✔️ مرکز المپیاد فرزانگان.
✔️ دبیرستان سلطانی ۳
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مشاوره المپیاد (حلی۱، حلی۲، حلی۳، سلطانی۳)
✔️ سرگروهی المپیاد فیزیک (حلی۳)
✔️ طراح مسائل المپیاد فیزیک
✔️ تألیف کتاب تئوری مدارهای الکتریکی در المپیاد فیزیک (در دست چاپ؛ انتشارات خوشخوان)
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۸۵
✔️ فارغ‌التحصیل مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۰)
✔️ خارج فقه و اصول، قم (۹۹-۹۷)
دوره‌ها