حمید مفخم
حمید مفخم

پیشینه‌ی حمید مفخم
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی
💼سوابق تدریس
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ تهران
✔️ دبیرستان انرژی اتمی تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ تهران
✔️ باشگاه المپیاد سلام پسرانه تهران
✔️ باشگاه المپیاد سلام دخترانه تهران
✔️ موسسه‌ی المپیاد آیریسک

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ دکترای شیمی آلی
دوره‌ها