حمیدرضا نبوی
حمیدرضا نبوی

پیشینه‌ی حمیدرضا نبوی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان های علامه حلی ۱ و ۲ تهران
✔️ دبیرستان های فرزانگان ۱ و ۲ تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس
✔️ دبیرستان های انرژی اتمی تهران و مشهد
✔️ باشگاه المپیاد سلام
✔️ دبیرستان های هاشمی نژاد  و فرزانگان ۱، ۲ و ۳ مشهد 
✔️ دبیرستان بعثت و امام رضا (ع) مشهد
✔️ موسسات خانه زیست شناسی و پژوهشگاه رویان، آیریسک و دلفیست
✔️ سابقه تدریس در سایر شهرهای ایران (شیراز، قزوین، کرج، گرگان)
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ سابقه تدریس در دوره تابستانه المپیاد زیست‌شناسی
✔️ سابقه همکاری در دوره انتخابی تیم المپیاد زیست‌شناسی 
✔️ مدرس و عضو دپارتمان المپیاد زیست‌شناسی مشهد 
✔️ طراح سوال در آزمون‌های آزمایشی و شبیه‌ساز المپیاد زیست
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری زیست شناسی سال ۱۳۹۸
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره‌ها