رادمان رسولی مهربانی
رادمان رسولی مهربانی

پیشینه‌ی رادمان رسولی مهربانی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ادبی
💼 سوابق تدریس
✔️ مدرس زبان فارسی به دانشجویان غیر فارسی‌زبان- دانشگاه اهل بیت (ع) ۱۳۹۷-۱۳۹۹
✔️ علامه حلی ١ تهران (۱۳۹۶ تاکنون)
✔️ علامه حلی ۴ تهران (۱۳۹۷ تاکنون)
✔️ علامه حلی ۱۰ تهران (۱۳۹۳ تاکنون)
✔️ دبیرستان تخصصی علوم انسانی شرف‌الدین (۱۳۹۴ تاکنون)
✔️ بعثت مشهد (۱۳۹۶ تاکنون)
✔️ شهریار طوس مشهد (۱۳۹۷ تاکنون)
✔️ و دبیرستان‌ها و دوره‌های دیگر، از جمله:
مجمتمع تربیتی فرهنگ، تبیان، فرهنگ ۲، فرهنگ ۱۶، مفید ونک، امام صادق (ع)، فرزانگان قزوین، شهید هاشمی قزوین، فرزانگان سمنان، شهید سلطانی ۳ کرج، فرزانگان مشهد، شهید بهشتی بابل و آیریسک

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد ادبی دانش‌آموزی (١٣۹۰)
✔️ رتبهٔ ۳ در آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی (١٣٩۷)
✔️ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران
دوره‌ها