رامتین میرزامحمد خوشنویس
رامتین میرزامحمد خوشنویس

پیشینه‌ی رامتین میرزامحمد خوشنویس
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ریاضی
💼 سوابق تدریس:
✔️ علامه طباطبایی واحد ادونس

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره‌ی کشوری المپیاد ریاضی (۱۳۹۸)
✔️ مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی (۱۳۹۷)
✔️ دانشجوی کارشناسی رشته‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
✔️ رتبه‌ی ۱۱ کنکور سراسری
دوره‌ها