ریحانه اکرمی
ریحانه اکرمی

پیشینه‌ی ریحانه اکرمی
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه ششم

💼 سوابق تدریس:
✔️ دبستان مجتمع آموزشی منظومه خرد (۱۳۹۶-۱۳۹۴) 
✔️ دبستان مجتمع آموزشی رهیار (۱۳۹۸-۱۳۹۶)

📜 سایر سوابق آموزشی:
✔️ طراح سوال و ویراستار علمی آزمون‌های علوم دبستان خیلی سبز (۱۳۹۶)
✔️ تولید محتوای علمی در فیلیمو مدرسه (۱۳۹۹ تا کنون)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲
✔️ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۷
دوره‌ها