سارا عابدین
سارا عابدین

پیشینه‌ی سارا عابدین
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه هفتم
💼 سوابق تدریس:
✔️ مجتمع آموزشی شهید مهدوی (از سال ۸۷ تا کنون)

📜 سایر سوابق آموزشی:
✔️ تالیف کتاب کمک آموزشی زیست شناسی و زمین شناسی هفتم و نهم انتشارات تک رقمی ها

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دوره‌ها