دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
ریاضی پایه هفتم: اعداد صحیح (فصل...
مریم شیخ‌علیان
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۰ تا ۰۰/۰۷/۲۱، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان.
زیست‌شناسی و زمین‌شناسی پایه هفتم...
سارا عابدین
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۵ تا ۰۰/۰۹/۱۸، ۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان.
زیست‌شناسی و زمین‌شناسی پایه هفتم...
سارا عابدین
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۵ تا ۰۰/۰۸/۰۶، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.
برنامه‌نویسی سی‌پلاس‌پلاس (سطح...
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۷ تا ۰۰/۰۹/۲۹، ۱۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۵۰,۰۰۰ تومان.
فیزیک پایه هفتم - پاییز ۱۴۰۰
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۸ تا ۰۰/۰۹/۱۴، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان.
فیزیک پایه هفتم (فصل ۲) پاییز ۱۴۰۰
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۸ تا ۰۰/۰۸/۰۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.
ریاضی پایه هفتم: جبر و معادله (فصل...
مریم شیخ‌علیان
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۲۴ تا ۰۰/۰۸/۱۲، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۳۵,۰۰۰ تومان.
ریاضی پایه هفتم هندسه و استدلال...
مریم شیخ‌علیان
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۱۵ تا ۰۰/۰۹/۰۱، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
زیست‌شناسی پایه هفتم (جمع‌بندی...
سارا عابدین
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۲۳ تا ۰۰/۰۲/۳۰، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک پایه هفتم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۸ تا ۰۰/۰۲/۲۸، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان رایگان.
چگالی (فیزیک پایه هفتم)
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۶ تا ۹۹/۱۲/۲۶، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
علوم پایه هفتم - زیست‌شناسی (یاخته...
سارا عابدین
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۱ تا ۹۹/۱۲/۲۱، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پیشرفته پایه هفتم (فصل پنجم...
مریم شیخ‌علیان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان.
اعداد اول - ریاضی پیشرفته پایه...
مریم شیخ‌علیان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۹ تا ۹۹/۱۰/۲۹، ۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ تومان.
برنامه‌نویسی سی‌پلاس‌پلاس سطح ۲
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۷ تا ۰۰/۰۲/۰۴، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ تومان.
آمادگی امتحان ترم اول - ریاضی پایه...
مریم شیخ‌علیان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵,۰۰۰ تومان رایگان.

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )
زیست‌شناسی پایه هفتم (دوره تابستان...
سارا عابدین
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۲۱ تا ۰۰/۰۶/۲۵، ۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پایه هفتم (دوره تابستان ۱۴۰۰)
مریم شیخ‌علیان
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۱ تا ۰۰/۰۶/۱۵، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک پایه هفتم (دوره‌ی تابستان...
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۰ تا ۰۰/۰۶/۱۴، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان رایگان.
کلاس‌های تابستانی پایه هفتم (۱۴۰۰)
سعیده به‌پژوه
سارا عابدین
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۹ تا ۰۰/۰۶/۲۷، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۶۰,۰۰۰ رایگان.
شیمی پایه هفتم (دوره‌ی تابستان...
سعیده به‌پژوه
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۹ تا ۰۰/۰۶/۲۷، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک پایه هفتم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۸ تا ۰۰/۰۲/۲۸، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان رایگان.
علوم پایه هفتم - زیست‌شناسی (یاخته...
سارا عابدین
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۱ تا ۹۹/۱۲/۲۱، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
آیا اتم کوچکترین ذره ماده است؟...
سعیده به‌پژوه
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۳ تا ۹۹/۱۲/۰۳، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.

درباره کلاس های پایه هفتم ابرکلاس بیشتر بدانید!