دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
چگالی (فیزیک پایه هفتم)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۶ تا ۹۹/۱۲/۲۶، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
علوم پایه هفتم - زیست‌شناسی (یاخته و اجزای آن)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۱ تا ۹۹/۱۲/۲۱، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
آیا اتم کوچکترین ذره ماده است؟ - شیمی پایه هفتم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۳ تا ۹۹/۱۲/۰۳، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پایه هفتم - فصل ۶ کتاب درسی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۷ تا ۰۰/۰۱/۰۹، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۷۵,۰۰۰ ۲۶,۲۵۰ تومان.
چرا آب سه حالت مختلف دارد؟ - شیمی پایه هفتم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۶ تا ۹۹/۱۱/۲۶، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پیشرفته پایه هفتم (فصل پنجم کتاب درسی)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان.
اعداد اول - ریاضی پیشرفته پایه هفتم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۹ تا ۹۹/۱۰/۲۹، ۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ تومان.
نجوم عمومی و رصد (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۶ تا ۹۹/۰۹/۰۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.