دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
فیزیک پایه هفتم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۸ تا ۰۰/۰۲/۲۸، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان رایگان.
علوم پایه هفتم (فصل ۳)
سعیده به‌پژوه
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۱۷ تا ۰۰/۰۲/۰۵، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۵,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ تومان.
آیا اتم کوچکترین ذره ماده است؟...
سعیده به‌پژوه
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۳ تا ۹۹/۱۲/۰۳، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
چرا آب سه حالت مختلف دارد؟ - شیمی...
سعیده به‌پژوه
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۶ تا ۹۹/۱۱/۲۶، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پیشرفته پایه هفتم (فصل پنجم...
مریم شیخ‌علیان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان.
برنامه‌نویسی سی‌پلاس‌پلاس سطح ۲
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۷ تا ۰۰/۰۲/۰۴، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ تومان.
آمادگی امتحان ترم اول - ریاضی پایه...
مریم شیخ‌علیان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵,۰۰۰ تومان رایگان.
نجوم عمومی و رصد (۱)
مصطفی باقری
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۶ تا ۹۹/۰۹/۰۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )
زیست‌شناسی پایه هفتم (دوره تابستان...
سارا عابدین
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۴ تا ۰۰/۰۶/۲۸، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پایه هفتم (دوره تابستان ۱۴۰۰)
مریم شیخ‌علیان
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۱ تا ۰۰/۰۶/۱۵، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک پایه هفتم (دوره‌ی تابستان...
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۰ تا ۰۰/۰۶/۱۴، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان رایگان.
شیمی پایه هفتم (دوره‌ی تابستان...
سعیده به‌پژوه
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۹ تا ۰۰/۰۶/۲۰، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان رایگان.
کلاس‌های تابستانی پایه هفتم (۱۴۰۰)
سعیده به‌پژوه
سارا عابدین
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۹ تا ۰۰/۰۶/۲۸، ۱۵۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۶۰,۰۰۰ رایگان.
فیزیک پایه هفتم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۸ تا ۰۰/۰۲/۲۸، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان رایگان.
علوم پایه هفتم - زیست‌شناسی (یاخته...
سارا عابدین
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۱ تا ۹۹/۱۲/۲۱، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
آیا اتم کوچکترین ذره ماده است؟...
سعیده به‌پژوه
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۳ تا ۹۹/۱۲/۰۳، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.

درباره کلاس های پایه هفتم ابرکلاس بیشتر بدانید!