سحر مهرابی
پیشینه‌ی سحر مهرابی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ادبی
💼 سوابق تدریس
✔️ فرزانگان ۱ تهران (۱۳۸۶-۱۳۹۹)
✔️ فرزانگان ۶ تهران (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
✔️ خرد (۱۳۹۴-۱۳۹۸)
✔️ فرهنگ ۶ (۱۳۹۵، ۱۳۹۷)
✔️ فرهنگ ۷ (۱۳۹۶)
✔️ فرهنگ ۱۳ (۱۳۹۷-۱۳۹۸)
✔️ فرهنگ نوین (۱۳۹۵)
✔️ دبیرستان غیرانتفاعی فرهنگ (۱۳۸۸)
✔️ دبیرستان فائزون (۱۳۹۳؟) 
✔️ دبیرستان راه رشد (۱۳۹۴-۱۳۹۹)

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ سرگروه المپیاد ادبی دبیرستان فرزانگان ۱ تهران (۱۳۸۶-۱۳۹۹)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد ادبی دانش‌آموزی (۱۳۸۲)
✔️ مدال برنز المپیاد دانشجویی زبان و ادبیات فارسی (۱۳۸۶)
✔️ دکترای زبان و ادبیات فارسی
✔️ دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ
دوره‌ها