سعید شیری
سعید شیری

پیشینه‌ی سعید شیری
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی
💼 سوابق تدریس:
✔️  دبیرستان انرژی اتمی تهران از سال ۹۱ تا ۹۶
✔️ باشگاه المپیاد سلام از سال ۹۱ تا کنون
✔️باشگاه المپیاد فرزانگان از سال ۹۸ تا کنون
✔️ دبیرستان فرزانگان دو تهران از سال ۹۶ تا کنون
✔️ باشگاه فرزانگان البرز سال ۹۸ تا کنون
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس سال ۹۹ تا کنون
✔️ دبیرستان شهید سلطانی از سال ۹۷ تا کنون
✔️ استان های مشهد، مازندران، تبریز، همدان، کرمان و ...

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال برنز المپیاد کشوری شیمی (۱۳۸۷)
✔️ نویسنده کتاب المپیاد های مرحله دوم ایران، انتشارات دانش پژوهان
دوره‌ها