سهیل خلجی
سهیل خلجی
مدال طلای المپیاد کشوری شیمی

پیشینه‌ی سهیل خلجی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی
💼 سوابق تدریس:
✔️  دبیرستان انرژی اتمی تهران از سال ۹۲ تا کنون
✔️ دبیرستان علامه حلی یک تهران از سال ۹۳ تا کنون
✔️ دبیرستان علامه حلی دو تهران از سال ۹۳ تا کنون
✔️ دبیرستان فرزانگان دو تهران از سال ۹۳ تا کنون
✔️ دبیرستان فرزانگان یک تهران سال ۹۳-۹۴
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس سال ۹۸-۹۹
✔️ دبیرستان های شهید مدنی و فرزانگان تبریز سال ۹۳-۹۵

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری شیمی (۱۳۹۲)
✔️ مدال نقره المپیاد کشوری شیمی سال (۱۳۹۱)
دوره‌ها