سیاوش گودرزی
سیاوش گودرزی

پیشینه‌ی سیاوش گودرزی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ادبی
💼 سوابق تدریس
✔️ مدرس درس فارسی عمومی - دانشگاه تهران (١٣٩۴-١٣٩٨)، صنعتی شریف (١٣٩٣ و ١٣٩٨-١٣٩٩)، علوم‌پزشکی ایران (١٣٩۶-١٣٩٧) و...
✔️ علامه حلی ١ تهران (١٣٨٨-١٣٩٩)
✔️ انرژی اتمی (١٣٩٠-١٣٩٩)
✔️ نمونه‌دولتی فرهنگ دخترانه ١٣ (١٣٩١-١٣٩٢ و ١٣٩٧-١٣٩٩)
✔️ خرد (۱۳۹٢-١٣٩٩)
✔️ فائزون (١٣٩۵-١٣٩٩)
✔️ فرزانگان ۶ تهران (۱۳۹۷-١٣٩٩)
✔️ فرزانگان ۱ تهران (١٣٩٨)
✔️ دورهٔ استانی سمپاد مازندران (١٣٨۶-١٣٨٨ و ١٣٩۴-١٣٩۵)
✔️ و دبیرستان‌ها و دوره‌های دیگر، از جمله:
نمونه‌دولتی فرهنگ دخترانه ۶ و ٧، فرزانگان شهرکرد، بعثت (مشهد)، شهریار طوس (مشهد)، مجموعه مدارس دخترانهٔ شاهد، نیکان، احسان، سلام تجریش و ایران‌زمین، مفید پسرانه ١ و ٢ و ٣، علامه حلی ۴ و ١۰، غیرانتفاعی فرهنگ دخترانه، فرزانگان بروجرد، فرزانگان ساری، دورهٔ آمادگی استانی بوشهر. 

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ فرزانگان ۶ تهران (١٣٩٧ تا کنون)
✔️ فائزون (١٣٩٧ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه حلی ١ تهران (١٣٨٨-١٣٩٣)
✔️ مجموعه مدارس دخترانهٔ شاهد (١٣٩٠-١٣٩١)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد ادبی دانش‌آموزی (١٣٨٣)
✔️ رتبهٔ اول آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی (١٣٩١)
✔️ دانش‌آموختهٔ دکتری زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه تهران)
دوره‌ها