سید علی هادیان
سید علی هادیان

پیشینه‌ی سید علی هادیان
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد نجوم و اخترفیزیک
💼 سوابق تدریس
✔️باشگاه المپیاد دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران ( ۱۳۹۴ تا کنون)  
✔️ باشگاه المپیاد سلام پسرانه تهران (۱۳۹۹ تاكنون)
✔️دبیرستان انرژی مثبت (۱۳٩٨) 
✔️مدرسه مجازى ريحان (١٣٩٩ تاكنون)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال برنز المپیاد کشوری نجوم و اخترفیزیک سال ۱۳۹۲
✔️ مدال طلا المپیاد کشوری نجوم و اخترفیزیک سال ۱۳۹٢
✔️مدال برنز المپياد جهانى نجوم سال 2015 در اندونزی
✔️ فارغ التحصيل کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
دوره‌ها