سیدمحمدامین امامی
سیدمحمدامین امامی

پیشینه‌ی سیدمحمدامین امامی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد فیزیک
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان‌های علامه حلی ۵ و۲
✔️ مدرس و مسؤل مرکز المپیاد (سمپیاد)
✔️ باشگاه المپیاد فرزانگان تهران 
✔️ باشگاه المپیاد مجموعه مدارس سلام
✔️دبیرستان پسرانه انرژی اتمی
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مولف کتاب «المپیاد فیزیک مبتکران (پایه هشتم)»

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک ۱۳۹۰
✔️ کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
✔️ کارشناس ارشد مهندسی سازه عمران از دانشگاه صنعتی شریف
✔️ دانشجوی دکتری سازه عمران دانشگاه صنعتی شریف
دوره‌ها