سیدمحمدحسین حسینی
سیدمحمدحسین حسینی

پیشینه‌ی سیدمحمدحسین حسینی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر
🎯زمینه تدریس: #المپیاد_کامپیوتر

💼 سوابق تدریس:
✔️  دبیرستان علامه حلی ۱۰

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد کشوری کامپیوتر
✔️ مدال برنز المپیاد کشوری کامپیوتر
✔️ مدال برنز المپیاد ترکیبیات ایران
دوره‌ها