سیده بهار مرعشی
سیده بهار مرعشی
مدال نقره ی المپیاد کامپیوتر کشوری

پیشینه‌ی سیده بهار مرعشی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر
💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان فرزانگان۲ تهران
✔️ دوره تابستان ۱۴۰۲ المپیاد کامپیوتر کشوری
✔️ باشگاه المپیاد مجموعه مدارس فرزانگان
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مدرس و مسئول گروه المپیاد کامپیوتر نهم باشگاه فرزانگان
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره ی المپیاد کامپیوتر کشوری
✔️ دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
دوره‌ها