سینا گلستانی
سینا گلستانی

پیشینه‌ی سینا گلستانی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ تهران
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ تهران 
✔️ دبیرستان علامه حلی ۴ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۲ تهران
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی تهران
✔️دبیرستان هاشمی نژاد ۱ مشهد
✔️ دبیرستان فرزانگان ۵  مشهد
✔️دبیرستان سلطانی ۱ کرج
✔️دبیرستان سلطانی ۳ کرج
✔️ دبیرستان فرزانگان ۳ کرج 
✔️ دبیرستان فرزانگان ۴ کرج 
✔️ سابقه تدریس در شهر‌های گرگان، شیراز و رشت

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ سابقه طراحی آزمایشگاه و تدریس در دوره‌های تابستانه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ المپیاد زیست شناسی

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری زیست شناسی سال ۱۳۹۷
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره‌ها