شایان باقری
شایان باقری

پیشینه‌ی شایان باقری
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران 
✔️ فرزانگان ۱ و ۲
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ و ۲ و ۳، ۴
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس 
✔️مدارس سمپاد رشت، قزوین، کرج، شیراز، سمنان، تبریز، سنندج
✔️ و مؤسسات دیگر...
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول دپارتمان المپیاد زیست‌شناسی فرزانگان و میرزاکوچک رشت
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال برنز المپیاد جهانی زیست‌شناسی 2019
✔️مدال طلای کشوری المپیاد زیست شناسی سال ۱۳۹۷
✔️مدال طلای کشوری المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی سال ۱۳۹۶
✔️ دانشجوی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره‌ها