شایان زهدی
شایان زهدی

پیشینه‌ی شایان زهدی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی
💼 سوابق تدریس:
✔️ حلی ۱ پسرانه کرمان
✔️ شهیدبابایی قزوین
✔️ ابرکلاس 
✔️ و مؤسسات دیگر...
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات۱۴۰۰
✔️مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۴۰۰
دوره‌ها