شهرزاد شهدوست
شهرزاد شهدوست

پیشینه‌ی شهرزاد شهدوست
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ادبی
💼 سوابق تدریس
✔️ موسسه منظومه خرد (۱۳۹۹-۱۳۸۹)
✔️ دبیرستان فرهنگ منطقه ۱۳(۱۳۹۹-۱۳۹۰)
✔️ دبیرستان فرهنگ نوین (۱۳۹۹- ۱۳۹۵)
✔️ دبیرستان فرهنگ منطقه ۶ ( ۱۳۹۹- ۱۳۹۳)
✔️ دبیرستان فرهنگ معلم (۱۳۹۷-۱۳۹۵)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۷ (۱۳۹۹-۱۳۹۸)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۶ (۱۳۹۹-۱۳۹۷)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۲ (۱۳۹۹-۱۳۹۸)
✔️ دبیرستان انرژی اتمی دور دوم (۱۳۹۹)
✔️ دانشگاه تهران (۱۳۹۸-۱۳۹۳)
✔️ و همکاری های پاره وقت با مدارس (مشکات، فرهنگ ۱، فائزون)

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ سرگروه المپیاد ادبی موسسه منطومه خرد (۱۳۹۹-۱۳۸۹)
✔️ سرگروه المپیاد ادبی دبیرستان فرهنگ نوین(۱۳۹۹-۱۳۹۵)
✔️ سرگروه المپیاد ادبی دبیرستان فرهنگ منطقه ۶ ( ۱۳۹۹- ۱۳۹۳)
✔️ سرگروه المپیاد ادبی فرهنگ13(۱۳۹۴-۱۳۹۱/ ۱۳۹۹-۱۳۹۵)
✔️ همکاری با موسسه واله (طراحی سوالات ازمون های ازمایشی)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد ادبی دانش‌آموزی (١٣٨٣)
✔️ اخذ مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه تهران ۱۳۹۸)
دوره‌ها