عاطفه حاتمی
عاطفه حاتمی

پیشینه‌ی عاطفه حاتمی
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه هفتم

💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی (۱۳۹۷ تا کنون) 
✔️ دبیرستان فضیلت (۱۳۸۶تا ۱۳۸۹) (۱۳۹۶ تا کنون) 
✔️ موسسه منظومه خرد (۱۳۹۱ تا۱۳۹۶)
✔️ دبیرستان سلام گلبانگ (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
✔️ دبیرستان راه رشد (۱۳۹۲-۱۳۹۴)

📜 سایر سوابق آموزشی:
✔️ استاد فیزیک عمومی در دانشگاه علمی کاربردی ره شهر (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناس ارشد فیزیک هسته ای از دانشگاه تهران
✔️ کارشناس فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف
دوره‌ها