عليرضا تقوی
عليرضا تقوی

پیشینه‌ی عليرضا تقوی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی تهران
✔️ دبیرستان حلی ۲
✔️ دبیرستان حلی ۱۰
✔️ دبیرستان  انرژی مثبت
✔️دبیرستان شهید سلطانی کرج
✔️ دبیرستان فرزانگان کرج
✔️ دبیرستان فرزانگان مشهد
✔️ دبیرستان هاشمی نژاد مشهد
✔️ دبیرستان بعثت مشهد
✔️ دبیرستان فرزانگان رشت
✔️ دبیرستان شهید بابایی قزوین

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئولیت درس زیست شناسی در مدارس حلی ۲ تهران، سلطانی ۳ کرج، فرزانگان ۳ کرج و فرزانگان ۴ کرج

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره کشوری زیست شناسی سال ۱۳۹۴
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
✔️ رتبه ۶۵ کنکور سراسری تجربی سال ۱۳۹۵
دوره‌ها