علی انجم شعاع
علی انجم شعاع

پیشینه‌ی علی انجم شعاع
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری زیست شناسی (دوره ۱۶)
✔️ مدال نقره المپیاد کشوری زیست شناسی سال ۱۳۹۷
✔️ مدرس در دوره‌های تابستانی و آمادگی تیم زیست شناسی تیم های اعزامی باشگاه دانش‌پژوهان جوان، مدرس مدارس برتر تهران شهرستان

@abarkelas 
@abarkelasTeachers
دوره‌ها