علی زمانی
علی زمانی

پیشینه‌ی علی زمانی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ریاضی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان علامه حلی۱ و ۲ و ۱۰
✔️ دبیرستان هاشمی نژاد ۱ مشهد
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران
✔️ دبیرستان شهید بهشتی بابل
✔️ دبیرستان انرژی اتمی دخترانه
✔️ تدریس دوره تیم و دوره تابستان باشگاه دانش‌پژوهان جوان
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ سابقه طراحی سوال imo  و imo shortlist  و انتخابی تیم ایران
✔️ عضویت کمیته علمی igo
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۱
✔️ مدال نقره مسابقات ریاضی دانشجویی
دوره‌ها