علی نیری‌فر
علی نیری‌فر

پیشینه‌ی علی نیری‌فر
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ریاضی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان علامه حلی تهران
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی (۱۳۹۹)
✔️ مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی (۱۴۰۰)
دوره‌ها