علی گلستانی
علی گلستانی

پیشینه‌ی علی گلستانی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۲ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۴ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۵ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۶ تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی تهران واحد ادونس
✔️ مدارس یزد، رشت، کرج، تبریز، قزوین، مشهد و شیراز

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ همکاری با باشگاه دانش‌پژوهان جوان (دوره‌ی تابستانه و دوره‌ی تیم ادوار ۱۸ و ۱۹ المپیاد)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری زیست‌شناسی سال ۱۳۹۳
✔️ مدال برنز المپیاد کشوری زیست‌شناسی سال ۱۳۹۲
دوره‌ها