علیرضا تنوری
علیرضا تنوری

پیشینه‌ی علیرضا تنوری
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
✅ نام و نام خانوادگی: علیرضا تنوری


💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران 
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ و ۲ و ۴ تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس 
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ و ۲ تهران 
✔️ سابقه تدریس در بسیاری از دیگر مدارس برتر شهر تهران 
✔️ دبیرستان سلطانی ۳ کرج 
✔️ سابقه تدریس در بسیاری از شهر های ایران (کرج،شیراز،قزوین،بابل، رشت،سمنان)
✔️ موسسه‌های آیریسک، طلایی‌ها

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول دپارتمان المپیاد زیست‌شناسی دبیرستان سلطانی ۳ کرج
 ✔️ مسئول پایه یازدهم المپیاد زیست‌شناسی دبیرستان انرژی اتمی تهران
✔️ سابقه طراحی آزمایشگاه و تدریس در دوره تابستانه المپیاد زیست شناسی


🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره ی المپیاد جهانی زیست شناسی سال ۲۰۱۹
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری زیست شناسی سال ۱۳۹۷
✔️ مدال نقره المپیاد کشوری زیست شناسی سال ۱۳۹۶
✔️ دانشجوی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران
دوره‌ها