علیرضا فتاح
علیرضا فتاح
دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

پیشینه‌ی علیرضا فتاح
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ادبی
💼 سوابق تدریس
✔️ مدرس زبان فارسی به دانشجویان غیر فارسی‌زبان- دانشگاه اهل بیت (ع) (۱۳۹۸-۱۳۹۹)
✔️ مدرس فارسی عمومی در دانشگاه تهران (۱۳۹۸)
✔️ علامه حلی ۱ (۱۳۹۴-۱۳۹۹)
✔️ علامه حلی ۴ (۱۳۹۶-۱۳۹۹)
✔️ علامه حلی ۱۰ (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
✔️ شرف‌الدین (۱۳۹۴-۱۳۹۹)
✔️ نمونه‌دولتی فرهنگ منطقه ۲ تهران (کانون دابا) (۱۳۹۷-۱۴۰۰)
✔️ المپیاد ادبی برای همه (۱۳۹۶ تا کنون)
✔️ و دبیرستان‌ها و دوره‌های دیگر، از جمله:
غیرانتفاعی فرهنگ، فرهنگ ۱۶، فرزانگان ۶ تهران، شهید سلطانی ۳ کرج، مفید ۳، امام صادق (ع)، بعثت مشهد، شهریار طوس مشهد فرزانگان سمنان، شهید سلطانی ۳ کرج، شهید بهشتی بابل و آیریسک

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ سرگروه المپیاد ادبی در دبیرستان‌های علامه حلی ۴ تهران (۱۳۹۶-۱۳۹۹)، شرف‌الدین (۱۳۹۵-۱۳۹۹)، شهید سلطانی ۳ کرج (۱۳۹۶-۱۳۹۷)
✔️ سرگروه ادبیات فارسی مقطع متوسطه در فیلیمومدرسه

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال برنز المپیاد ادبی دانش‌آموزی (۱۳۸۶)
✔️ دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
دوره‌ها