علیرضا معینی
علیرضا معینی

پیشینه‌ی علیرضا معینی
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه هشتم
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ (۹۷ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۷ (۹۶ تا ۹۸)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۴ (۹۶ تا ۹۸)
✔️ دبیرستان علامه حلی۶ (۹۵ تا ۹۶)
✔️ دبیرستان استعداد درخشان شهید بهشتی شهرری (۹۷ تا کنون)
✔️ دبیرستان نمونه دولتی ۱۷ شهریور (۹۶ تا ۹۸)
✔️ دبیرستان قلم (۹۶ تا ۹۸)
✔️ موسسه شهاب (۹۵ تا ۹۷)
✔️ خانه ریاضی تهران
✔️ دبیرستان پژوهش
✔️ دبیرستان موعود

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات:
✔️ کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران
✔️ کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
✔️ دانشجوی دکتری سیستم های انرژی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دوره‌ها