دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
فیزیک پایه هشتم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۲۳ تا ۰۰/۰۲/۲۳، ۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پایه هشتم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۲۱ تا ۰۰/۰۲/۲۸، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان رایگان.
شیمی پایه هشتم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۸ تا ۰۰/۰۲/۲۶، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک پیشرفته در پایه‌ی هشتم (حل...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۹ تا ۰۰/۰۲/۳۱، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۰,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۲)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (بسته...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان.
آمادگی امتحان ترم اول- ریاضی پایه...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۱ تا ۹۹/۱۰/۱۱، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵,۰۰۰ تومان رایگان.

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )
زیست‌شناسی پایه هشتم (جمع‌بندی...
۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک پایه هشتم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۲۳ تا ۰۰/۰۲/۲۳، ۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پایه هشتم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۲۱ تا ۰۰/۰۲/۲۸، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان رایگان.
شیمی پایه هشتم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۸ تا ۰۰/۰۲/۲۶، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
شیمی پایه هشتم (بررسی انواع واکنش‌ها)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۵ تا ۰۰/۰۱/۱۵، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
زیست‌شناسی پایه هشتم (ماده وراثتی...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۵ تا ۹۹/۱۲/۲۵، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
آمادگی امتحان ترم اول- ریاضی پایه...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۱ تا ۹۹/۱۰/۱۱، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵,۰۰۰ تومان رایگان.
آنچه در آسمان می‌بینیم، خیلی دور،...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۹ تا ۹۹/۰۸/۰۹، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.

درباره کلاس های پایه هشتم ابرکلاس بیشتر بدانید!