دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )
زیست‌شناسی پایه هشتم (وراثت ژنتیکی و زیست‌فناوری)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۳ تا ۰۰/۰۲/۲۷، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.
شیمی هشتم ( فصل سوم: از درون اتم چه خبر)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۲ تا ۰۰/۰۲/۱۹، ۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان.
فیزیک پیشرفته در پایه‌ی هشتم (حل تمرینات الکتریسیته و نور)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۹ تا ۰۰/۰۳/۰۶، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۰,۰۰۰ تومان.
ریاضی پیشرفته پایه هشتم (فصل ۴: عبارت جبری و معادله) بخش دوم
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۶ تا ۰۰/۰۲/۲۹، ۸۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۴۰,۰۰۰ تومان.
برنامه‌نویسی سی‌پلاس‌پلاس سطح ۲
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۷ تا ۰۰/۰۲/۰۴، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، ظرفیت ۳۰ نفر، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (بسته کلی)
۲ دوره، ۳۶۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۱۵۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان
هندسه‌ی پیشرفته‌ی پایه‌ی هشتم (فیثاغورس و دایره)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۱ تا ۰۰/۰۲/۱۶، ۸۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷۵,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
ریاضی پیشرفته پایه هشتم (فصل ۴: عبارت جبری و معادله)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۶ تا ۹۹/۱۲/۲۵، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
فیزیک پیشرفته پایه هشتم (بخش الکتریسیته و مغناطیس)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۱۳ تا ۹۹/۱۲/۲۸، ۹۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
فیزیک پیشرفته در پایه‌ی هشتم (بخش نورشناسی)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۰۶ تا ۹۹/۱۲/۲۱، ۹۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
نجوم عمومی و رصد (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۶ تا ۹۹/۰۹/۰۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.
ریاضی پیشرفته پایه هشتم (فصل اعداد گویا)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۲ تا ۹۹/۰۹/۰۳، ۱۰۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵۰,۰۰۰ تومان.
هندسه‌ی پیشرفته‌ی پایه هشتم - چندضلعی‌ها و مثلت
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۱۳ تا ۹۹/۰۹/۲۷، ۹۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷۵,۰۰۰ تومان.
فیزیک پیشرفته پایه هشتم (بخش الکتریسیته و مغناطیس)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۵/۰۹ تا ۹۹/۰۸/۲۲، ۱۰۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان.