علیرضا میرحسینی
علیرضا میرحسینی
مدال نقره المپیاد زیست‌شناسی سال ۱۳۹۵

پیشینه‌ی علیرضا میرحسینی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
دوره‌ها