فائزه شیخ‌علیان
فائزه شیخ‌علیان

پیشینه‌ی فائزه شیخ‌علیان
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه پنجم
💼 سوابق تدریس:
✔️ خرد (۴ سال)
✔️ رهیار (۱ سال)
✔️ نور دانش (۳ سال)

📜 سایر سوابق آموزشی:
✔️  عضو تیم تألیف کتاب "راهنمای تدریس ریاضی ششم دبستان"

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات:
✔️ کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه شهید بهشتی
✔️ کارشناسی ارشد آموزش ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی
دوره‌ها