دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
فارسی پنجم دبستان (نیم‌سال اول)...
نسا آلبوغبیش
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۷ تا ۰۰/۰۸/۲۴، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان.
پایه پنجم (نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰)...
نیلوفر ستاری
نسا آلبوغبیش
زهرا اخیانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۷ تا ۰۰/۰۹/۱۴، ۳۰۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ تومان.
ریاضی پنجم دبستان (نیم‌سال اول)...
نیلوفر ستاری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۷ تا ۰۰/۰۹/۰۷، ۱۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ تومان.
ریاضی پنجم دبستان (عددنویسی و الگوها...
نیلوفر ستاری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۷ تا ۰۰/۰۸/۰۴، ۴۸۰ دقیقه کلاس، ظرفیت ۳۰ نفر، هزینه ثبت نام ۸۰,۰۰۰ تومان.
علوم پنجم دبستان (نیم‌سال اول)...
زهرا اخیانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۸ تا ۰۰/۰۹/۱۴، ۹۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان.
علوم پنجم دبستان (فصل ۱ و ۲ کتاب...
زهرا اخیانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۸ تا ۰۰/۰۸/۰۹، ۳۶۰ دقیقه کلاس، ظرفیت ۳۰ نفر، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.
ریاضی پنجم دبستان (کسر - فصل ۲...
نیلوفر ستاری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۰۸ تا ۰۰/۰۸/۲۵، ۵۴۰ دقیقه کلاس، ظرفیت ۳۰ نفر، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان.
علوم پنجم دبستان (فصل ۳ و ۴ کتاب...
زهرا اخیانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۱۲ تا ۰۰/۰۸/۲۳، ۲۴۰ دقیقه کلاس، ظرفیت ۳۰ نفر، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
آب و روغن
زینب وکیل
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۹ تا ۰۰/۰۴/۳۰، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با متون کهن...
حسام حسین‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۸ تا ۰۰/۰۴/۲۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
تصویرسازی
ریحانه صالحیان
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۷ تا ۰۰/۰۶/۰۱، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
کی کجاست؟!
ریحانه اکرمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۶ تا ۰۰/۰۴/۲۷، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
نویسندگی خلاق (به‌همراه تصویرگری...
محسن ذکااسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۶ تا ۰۰/۰۵/۲۴، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
شوق پرواز
زهرا اخیانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۵ تا ۰۰/۰۴/۲۶، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
کلاس‌های مهارتی-خلاقیتی دبستان...
ریحانه صالحیان
زینب وکیل
محسن ذکااسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۵ تا ۰۰/۰۶/۱۱، ۳۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۷۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ تومان.
علوم ششم دبستان - غول خفته، زیر...
ریحانه اکرمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۳ تا ۰۰/۰۲/۱۳، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ تومان.

درباره کلاس های پایه پنجم ابرکلاس بیشتر بدانید!