دوره‌های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
داستان‌نویسی خلاق مقدماتی (کلاس‌های...
محسن ذکااسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۰۹ تا ۰۰/۰۸/۳۰، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
آب و روغن
زینب وکیل
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۹ تا ۰۰/۰۴/۳۰، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با متون کهن...
حسام حسین‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۸ تا ۰۰/۰۴/۲۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
تصویرسازی
ریحانه صالحیان
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۷ تا ۰۰/۰۶/۰۱، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
کی کجاست؟!
ریحانه اکرمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۶ تا ۰۰/۰۴/۲۷، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
نویسندگی خلاق (به‌همراه تصویرگری...
محسن ذکااسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۶ تا ۰۰/۰۵/۲۴، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
کلاس‌های مهارتی-خلاقیتی دبستان...
ریحانه صالحیان
زینب وکیل
محسن ذکااسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۵ تا ۰۰/۰۶/۱۱، ۳۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۷۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ تومان.
علوم ششم دبستان - غول خفته، زیر...
ریحانه اکرمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۳ تا ۰۰/۰۲/۱۳، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ تومان.

درباره کلاس های پایه پنجم ابرکلاس بیشتر بدانید!