فرزاد معروفی
فرزاد معروفی
مدال طلای المپیاد کشوری زیست شناسی (دوره ۱۹)

پیشینه‌ی فرزاد معروفی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری زیست شناسی (دوره ۱۹)
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

@abarkelas 
@abarkelasTeachers
دوره‌ها