فرشید غلامی
فرشید غلامی
کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

پیشینه‌ی فرشید غلامی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد نجوم و اخترفیزیک
💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران
✔️ دبیرستان انرژی اتمی دخترانه تهران
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه بوشهر
✔️ باشگاه المپیاد سلام پسرانه تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱۰ تهران
✔️ دبیرستان علامه حلی ۴ تهران

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
✔️ مدال نقره‌ی المپیاد نجوم و اخترفیزیک کشوری سال ۱۳۹۵
✔️ مدال نقره‌ی المپیاد نجوم و اخترفیزیک کشوری سال ۱۳۹۶
دوره‌ها