مانی حاجی‌مهدی
مانی حاجی‌مهدی

پیشینه‌ی مانی حاجی‌مهدی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱۰ تهران
✔️ دبیرستان ماندگار البرز پسرانه تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۵ مشهد

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات:
✔️ مدال نقره المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۹۸
✔️ دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
دوره‌ها