متین زارع
متین زارع

پیشینه‌ی متین زارع
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر
✔️ انرژی اتمی (سال جاری)
✔️ علامه حلی ۱۰ (سال جاری)
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر (۱۴۰۰ دوره ۳۱)
مدال برنز المپیاد ترکیبیات ایران (۱۴۰۰ دوره دوم)
دوره‌ها