متین عارف‌نیا
متین عارف‌نیا

پیشینه‌ی متین عارف‌نیا
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ریاضی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان علامه حلی تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی تهران
✔️ دوره‌های سمپیاد
✔️ دبیرستان شهید بهشتی بابل

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال برنز فردی و تیمی (IMC 2018)
✔️ مدال برنز جهانی RMM
✔️ مدال طلا المپیاد کشوری ریاضی (۱۳۹۹)
✔️ مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی (۱۳۹۸)
✔️ کارشناس مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

@abarkelas @abarkelasTeachers
دوره‌ها