محسن باقری
محسن باقری
دکترای زبان و ادبیات فارسی

پیشینه‌ی محسن باقری
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ادبی
💼 سوابق تدریس المپیاد ادبی [از ۱۳۹۲]:

✔️ فرهنگ رضوان
✔️ فرهنگ نوین 
✔️ فرهنگ ۶ 
✔️ فرهنگ ۱۳ 
✔️ فرهنگ ۱۶ 
✔️ موسسه منظومه خرد 
✔️ فائزون 
✔️ علامه طباطبایی 
✔️ انرژی اتمی 
✔️ سلام
✔️ بوعلی سینا
✔️ علامه حلی ۱
✔️ علامه حلی ۱۰
✔️ فرزانگان ۱ 
✔️ فرزانگان ۶ 

📜 سایر سوابق آموزشی:
✔️ تدریس در مدارس «راه رشد»، «سختکوشان»، «رهیار»، «علامه طباطبایی»، «دکتر هشترودی»، «علامه حلی ۲»، «علامه حلی ۵»، «انرژی اتمی».

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ دکترای زبان و ادبیات فارسی
دوره‌ها